Inkomenstarief

dinsdag 23 december 2014

Jaarlijks wordt het inkomenstarief op 1 januari geïndexeerd. De indexering bedraagt slechts 0,03%.

  •        Betaal je minder dan 16,67 euro per volle opvangdag, dan verandert je tarief niet.
  •        Betaal je 16,67 euro of meer per volledige opvangdag, dan verhoogt je tarief met 1 eurocent.

Je opvang factureert de nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2015. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

WAAR VIND JE JOUW ATTEST INKOMENSTARIEF?

  •        Ben je op Mijn Kind en Gezin (https://mijn.kindengezin.be) geregistreerd, dan kan je jouw attest inkomenstarief daar bekijken. De eerste nieuwe attesten zijn beschikbaar vanaf midden december.
  •        Heb je problemen met Mijn Kind en Gezin, dan kan je opvang binnenkort jouw attest opzoeken.

WANNEER NEEM JE ZELF HET INITIATIEF OM EEN NIEUW ATTEST AAN TE VRAGEN OM AAN JE OPVANG TE GEVEN? 

  •        Als je gezinssamenstelling verandert (bijvoorbeeld geboorte van een broertje of zusje, nieuw samengesteld gezin, echtscheiding, …), dan neem je zelf het initiatief om via Mijn Kind en Gezin (https://mijn.kindengezin.be) een nieuw attest aan te vragen.
  •        In alle andere situaties geeft Kind en Gezin joueen nieuw attest of vraagt Kind en Gezin jou voor de vervaldatum om er één aan te vragen. Je krijgt dan een e-mail van Kind en Gezin.

EEN VRAAG OVER INKOMENSTARIEF?

Bekijk de brochure op www.kindengezin.be.