Als organisatie dragen wij kwaliteit hoog in het vaandel. Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering (onze begeleid(st)ers benaderen elk kind apart) waarbij de basisbehoeften en het welbevinden van het kind steeds op de eerste plaats komen. De begeleid(st)ers volgen de ontwikkeling van het kind en stimuleren zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid. Het kinderdagverblijf gebruikt ook een zelfevaluatie-instrument (ZiKo) om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen in kaart te brengen.

De verantwoordelijke van het kinderdagverblijf  en alle medewerkers werken nauw met u samen. Zij houden u op de hoogte van de vorderingen van uw kind en informeren u over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak via een  heen-en-weer schriftje. Bij kinderen ouder dan 18 maanden wordt er ook gebruik gemaakt van een informatiebord.

Om ons aanbod af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van uw kind letten wij op de ontwikkeling van het motorische, het sociale, het emotionele, het verstandelijke en de taal van uw kind. Wij gebruiken hiervoor het kindobservatie-systeem “Goed zO! ”.

De basisprincipes van onze groepsopvang zijn: respect hebben voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van het kind, door wat uw kind geboeid en betrokken bezig kan zijn. Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid. We bieden een overzichtelijke structuur aan en respecteren het ritme van uw kind, dit alles om het welbevinden van elk kind te stimuleren.

Elk kinderdagverblijf beschikt over een team van deskundige begeleid(st)ers, die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van de organisator.  vzw DENDERKIND ondersteunt de begeleid(st)ers  via nascholing en via individuele begeleidingsmomenten.

Een pluspunt is zeker de ligging van de kinderdagverblijven:  meestal op een campus van een basisschool. Door een nauwe samenwerking tussen kleuterschool en kinderdagverblijf is het mogelijk voor de oudste peuters om op een rustige en vertrouwde manier de overstap naar de kleuterschool te maken. Integratiemomenten, zoals een bezoek aan het klasje in de kleuterschool, helpen mee om de overgang naar de school te verkleinen.

vzw DENDERKIND neemt ook deel aan het Lokaal Overleg Kinderopvang van de stad Aalst.

Het ganse kwaliteitsbeleid resulteert in een kwaliteitshandboek dat steeds ter inzage ligt in het kinderdagverblijf en door de ouders kan geraadpleegd worden. Het kwaliteitshandboek moet steeds in het kinderdagverblijf aanwezig zijn.

Facebook

Contact Info

vzw Denderkind

Openingsuren secretariaat

Maandag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Dinsdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Woensdag        08u00-12u00
Donderdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Vrijdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle actualiteit omtrent vzw Denderkind!