Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering (onze kinderbegeleid(st)ers benaderen elk kind apart) waarbij de basisbehoeften en het welbevinden van het kind steeds op de eerste plaats komen. De kinderbegeleid(st)ers volgen de ontwikkeling van het kind en stimuleren zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid. De groepsopvang vzw Denderkind gebruikt ook een zelfevaluatie-instrument (ZiKo) om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen in kaart te brengen.

De verantwoordelijke van het kinderdagverblijf en de kinderbegeleid(st)ers werken nauw samen met de ouders. Zij houden de ouders op de hoogte van de vorderingen van hun kind en informeren hen over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak via een heen-en-weer schriftje. Bij kinderen ouder dan 18 maanden wordt er ook gebruik gemaakt van een informatiebord.

Om ons aanbod af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van uw kind letten wij op de motorische, de sociaal-emotionele en de verstandelijke ontwikkeling en de taal van uw kind. Wij gebruiken hiervoor het zelfevaluatie-instrument ZIKO-VO.

De basisprincipes van onze groepsopvang zijn: respect hebben voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van het kind. Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid. We bieden een overzichtelijke structuur aan en respecteren het ritme van uw kind, dit alles om het welbevinden van elk kind te stimuleren.

Elk kinderdagverblijf behorend tot de groepsopvang vzw Denderkind beschikt over een team van deskundige kinderbegeleid(st)ers, die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van de groepsorganisator vzw DENDERKIND. Zij ondersteunt de kinderbegeleid(st)ers via nascholing en via individuele begeleidingsmomenten.

Een pluspunt is zeker de ligging van de kinderdagverblijven: meestal op een campus van een basisschool. Door een nauwe samenwerking tussen kleuterschool en kinderdagverblijf is het mogelijk voor de oudste peuters om op een rustige en vertrouwde manier de overstap naar de kleuterschool te maken. Integratiemomenten, zoals een bezoek aan het klasje in de kleuterschool, helpen mee om de overgang naar de school te verkleinen.

Facebook

Contact Info

vzw Denderkind

Openingsuren secretariaat

Maandag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Dinsdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Woensdag 08u00-12u00
Donderdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Vrijdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle actualiteit omtrent vzw Denderkind!