De organisator realiseert een pedagogisch beleid met het oog op:

1° het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen op lichamelijk, verstandelijk, sociaal-emotioneel, communicatief, creatief en moreel vlak,
2° het bevorderen van het welbevinden en de betrokkenheid van alle opgevangen kinderen,
3° het bijdragen tot verbondenheid tussen kinderen onderling, met de kinderbegeleiders en met de wereld rondom.

Daarbij wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau, het ritme, de interesses, de behoeften en de eigenheid van de kinderen, hun drang om de wereld te ontdekken en het respectvol samenleven in de groep.

Het pedagogisch beleid is gestoeld op volgende pijlers:

  1. Vóór de start van de opvang voldoende aandacht besteden aan het welbevinden van het kind en van de ouders (wenmomenten)
  2. Een gevarieerd aanbod aan bewegings- en andere activiteiten en spelmateriaal
  3. Regelmaat in de dagindeling
  4. Een methode om welbevinden en betrokkenheid van de kinderen na te gaan: Ziko
  5. Een taalbeleid dat de taalverwerving van elk kind stimuleert, met openheid en respect voor het Nederlands en de thuistaal van elk kind
  6. Het bevorderen van een respectvolle houding naar elkaar toe
  7. De continuïteit in de begeleiding van de kinderen, zodat een relatie kan opgebouwd worden tussen de kinderen en de begeleiding
  8. Op elk ogenblik zorgen voor actief toezicht en permanente begeleiding van alle kinderen

 
De organisatie zorgt voor pedagogische ondersteuning, met betrekking tot het pedagogisch beleid.
 
Onze groepsopvangen dragen bij aan de opvoeding en ontwikkeling van elk kind buiten het gezin, door initiatieven te nemen die zijn basis voor de start in de kleuterschool versterken en die zijn schoolloopbaan positief beïnvloeden.  Daarbovenop stimuleren wij de samenwerking tussen opvang en kleuterschool, zodat iedere peuter een naadloze overgang tussen beide beleeft.

Facebook

Contact Info

vzw Denderkind

Openingsuren secretariaat

Maandag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Dinsdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Woensdag 08u00-12u00
Donderdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Vrijdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle actualiteit omtrent vzw Denderkind!