Identiteit

Vzw Denderkind heeft verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind nodig voor haar opvangactiviteiten.

 

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor:

  • de klantenadministratie;
  • de facturatie;
  • de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang;
  • de ontwikkeling van een beleid;
  • de naleving van de subsidievoorwaarden (neem deze info enkel op als je subsidies krijgt);
  • het verstrekken van informatie over de activiteiten en de werking van de opvang.

 

Rechtsgrond

Voor kinderopvang van baby’s en peuters

We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.

Voor buitenschoolse opvang

We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en de uitvoeringsbesluiten hiervan. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.

Voor het vormingscentrum

Wij verwerken jouw adresgegevens alleen om je op de hoogte te houden van en uitnodigen naar onze activiteiten.

 

Wij vragen uitdrukkelijk de toestemming van de ouders voor het gebruik van foto’s en filmpjes waarop hun kinderen zichtbaar zijn

 

Recht van het gezin

  • Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.
  • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.
  • Als je verandert van opvang, kan je vragen om jouw gegevens door te geven aan een nieuwe kinderopvanglocatie.

Stuur daarvoor een e-mail naar i[email protected]  of neem telefonisch contact op met de coördinator (053 78 08 88).

 

Bewaarperiode

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving. Het beeldmateriaal wordt door de opvang bewaard zolang het kind in de opvang verblijft.

 

Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016.  Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

 

Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan Kind en Gezin en de Zorginspectie.

 

Verwerkingsregister

In ons verwerkingsregister vind je meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens verwerken. Ook de wettelijke en andere grondslagen en de bewaartermijnen vind je daar.

Het verwerkingsregister kan, na afspraak, geraadpleegd worden op de zetel van vzw Denderkind, Korte Zoutstraat 32 H, 9300 Aalst.

Facebook

Contact Info

vzw Denderkind

Openingsuren secretariaat

Maandag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Dinsdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Woensdag 08u00-12u00
Donderdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Vrijdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle actualiteit omtrent vzw Denderkind!